Od ideje do realizacije
Put od upita klijenta do realizacije konkretnog komada namještaja sastoji se od nekoliko koraka.
Nakon izmjere, klijent dobiva 3d razradu ili skicu, nakon koje slijedi izrada ponude, a po njenom prihvaćanju, ide se u realizaciju.