Ugradbeni ormari
Funkcionalnost je danas imperativ, jer često moramo male plohe dobro i promišljeno iskoristiti. To je posebno naglašeno u segmentu ugradbenih ormara.
Bilo da koristimo klizne sustave ili normalna krilna vrata, unutrašnjost mora biti besprijekorno organizirana sistemima polica, ladica, košara, izvlakača i sl.
Ormari mogu biti raznih namjena, pa samim time im se prilagođava veličina i izgled.
Mogu biti smješteni u hodnicima, boravcima, spavaćim sobama, a u idealnom slučaju u garderobama. Zato ipak treba paziti, da se njihov vizualni identitet ukapa u ostatak prostora u koji ga smještamo. Ako smo pazili na te dve komponente, funkcionalnost i izgled, te uz garantiranu kvalitetu, Vaš će ugradbeni ormar biti pravi dragulj.